AKADEMIA PRZYGODY
w Łutowcu

Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, 40-743 Katowice,
ul Studencka 18, tel./fax (032) 252 79 38, 358 66 18
Oddział w Łutowcu: Szkoła Podstawowa, Łutowiec 9, tel.(034) 3151024, e-mail:elementarz@poczta.tp.pl.

Łutowiec położony jest na terenie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. Malownicze tereny, czyste powietrze i spokój dają możliwość prawdziwego wypoczynku i rekreacji. Najbardziej godne uwagi są ruiny średniowiecznych zamków obronnych w Mirowie i Bobolicach. Od Łutowca dzieli je zaledwie odległość 1500 - 2500 metrów. Na wyniosłej skale wapiennej w Łutowcu zachowały się fragmenty murów zamku, z XIII/XIV wieku.

STOWARZYSZENIE POSZUKIWACZY PRZYGODY
ma zaszczyt zaprosić na
W Y C I EC Z K I   Z   K L A S Ą

Fundacja Elementarz jest wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Wojewody Śląskiego pod numerem 598.AKADEMIA FANTASY
Łutowiec - Jura Krakowsko-Częstochowska
Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, 40-743 Katowice,
ul Studencka 18, tel./fax (032) 252 79 38, 358 66 18,
Oddział w Łutowcu: Szkoła Podstawowa, Łutowiec 9, tel.(034) 3151024, e-mail:elementarz@poczta.tp.pl.