Zostawić w spokoju, aby były dostępne dla wszystkich i próbować zabezpieczyć jako tzw. trwałą ruinę, nawet jeśli mogłoby to doprowadzić do drobnych dewastacji obiektu:
0%

Jak najwięcej odbudowywać, próbując przywrócić dawną świetność, nawet jeśli doprowadzi to do komercjalizacji obiektu i ograniczonego, płatnego wstępu:
0%

Nie mam z góry określonego zdania, zależy od konkretnego obiektu:
0%